Zapytania ofertowe

Wynik zapytania ofertowego - NR 02/2018 - 2.11.2018 r.

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez firmę „Tabla” Sp. z o.o.. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę Automatycznej linii do produkcji tablic personalizowanych” w ramach projektu „Automatyczna linia do produkcji tablic personalizowanych”, wybrana została oferta firmy: Atlas Copco Polska Sp. z o.o., ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018 - 24.10.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprężarki śrubowej do siedziby Zamawiającego mieszczącej się na ul. Diamentowa 7B,  20-447 Lublin, w ramach realizacji projektu „Automatyczna linia do produkcji tablic personalizowanych”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.7 - Wzrost konkurencyjności MŚP - pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Opis zamówienia stanowi załącznik w postaci zapytania ofertowego.

http://tabla.pl/media/69/download/zapytanie-ofertowe-nr-2-tabla.pdf

http://tabla.pl/media/68/download/zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-z-oswiadczeniami.pdf