Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

TABLA Sp. z o.o.
20-447 Lublin, Diamentowa 7b
KRS 0000070343; NIP 9462192642; REGON 430956493

TABLA Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe w celu realizacji zamówień i innych umów:
o adres e-mail,
o imię i nazwisko lub nazwa firmy,
o adres,
o numer telefonu,
o NIP.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez TABLA Sp. z o.o. pochodzą bezpośrednio od klientów. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jeżeli zawarli Państwo z TABLA Sp. z o.o. umowę, dane są przetwarzane w celu realizacji tej umowy. TABLA Sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z TABLA Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, to jest na przykład w celu dostarczania przesyłek.

Dane osobowe przetwarzane przez TABLA Sp. z o.o., poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Dane osobowe przetwarzane przez TABLA Sp. z o.o. nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
 w formie wiadomości e-mail na adres: info@tabla.pl
 listownie na adres: TABLA Sp. z o.o., 20-447 Lublin, Diamentowa 7b,

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwa z TABLA Sp. z o.o. umowy, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo dostęp do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Mamy obowiązek poinformować Państwa, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W przypadku Tabla.pl [główny administrator cookies] pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin serwisu. Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] by ułatwić korzystanie z naszego serwisu www.