Historia tablic rejestracyjnych

autor: Jacek Jaruga

Pierwsza na polskim rynku publikacja dotycząca historii tablic rejestracyjnych na ziemiach polskich...

wydawca: Tabla sp. z o.o.

skład, łamanie i druk: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Publikacja obejmuje 204 strony tekstu, zdjęć i tabel dotyczących historii motoryzacji i tablic rejestracyjnych na ziemiach polskich od roku 1900 do czasów współczesnych. Dodatkowo do książki dołączona jest płyta CD zawierająca wszystkie akty prawne dotyczące rejestracji pojazdów. Akty prawne ułożone są w kolejności chronologicznej, można też korzystać z wygodnej wyszukiwarki. Częścią publikacji jest reprint Dziennika Urzędowego Ministerstwa Komunikacji z 1937 roku zawierający Zarządzenie Ministra w sprawie znakowania pojazdów mechanicznych oraz sposobu wykonania tablic rejestracyjnych. Druku książki, płyty CD i reprintu Dziennika Urzędowego dokonało: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Książka do nabycia: Tabla sp. z o.o.
(zamówienie telefoniczne lub e-mailem: info@tabla.pl).

Cena sprzedaży: 54,00 zł

 

Historia polskich tablic rejestracyjnych – okładkaHistoria polskich tablic rejestracyjnych – przykładowa strona