3M LDS Liniowy System Odblaskowy

Liniowy system prowadzenia ruchu 3M™ Scotchlite™ LDS jest produktem przeznaczonym do stosowania na drogowych barierach ochronnych.

Produkt stosowany jest w celu poprawy widoczności na łukach dróg i zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu drogowego

Panele 3M™ Scotchlite™ LDS wykonane są z cienkiej blachy aluminiowej o powtarzalnie pofałdowanej powierzchni, na który naniesiono materiał odblaskowy 3M klasy Diamond Grade. Zapewnia to widoczność panelu, w świetle współdrożnie odbitym, z bardzo dużych odległości oraz dla bardzo dużych kątów oświetlenia i obserwacji. Materiał odblaskowy zastosowany na panelach 3M™ Scotchlite™ LDS spełnia i przekracza wymagania stawiane dla współczynnika powierzchniowego odblasku określone w normie EN 12899-1:2007 dla klasy RA2 dla materiałów odblaskowych.
Dzięki zastosowaniu oznakowania barier ochronnych panelami 3M™ Scotchlite™ LDS możliwe jest zapewnienie ciągłego, liniowego oznakowania łuku drogi. 

Panele 3M™ Scotchlite™ LDS mają długość 86 cm i występują w dwóch szerokościach 5 cm oraz 10 cm zapewniając wiele zastosowań, są dostępne są w kolorach:
 biały
 czerwony
 żółty
 niebieski
 pomarańczowy fluorescencyjny
 żółto-zielony fluorescencyjny
Wyrób 3M™ Scotchlite™ LDS posiada:
- Aprobatę Techniczną nr AT/2009-03-2491/1 z dnia 10 września 2014 wydana przez Instytut Badawaczy Dróg i Mostów
- Krajowy Certyfikat Zgodności nr KCZ IBDiM-182/2015 z dnia 13.07.2015.

 

  1. 3M_LDS_biuletyn_PL

    Plik .pdf, 314,57 kB