Aktualności

Tablice profesjonalne od 11 lipca 2019 r.

26-06-2019

Tablice profesjonalne są przeznaczone dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów. Służą wyłącznie dla pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane ani w Polsce, ani za granicą. Pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, dwie kolejne cyfry w przedziale od 01 do 99 to wyróżnik powiatu, a następnych pięć znaków stanowi wyróżnik pojazdu, gdzie trzecim, stałym znakiem jest litera P. Na białym tle oznakowanie będzie pokryte zieloną folią barwiącą. Tablice profesjonalne będą mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów pojazdów. (Dz. U. 2019 poz. 546 i Dz. U. 2019 poz. 547)